Algemene Ledenvergadering 2024

Maandag 26 februari wordt de algemene ledenvergadering gehouden. We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen.‍
14.12.2022
Deel dit artikel

Aankomende maandag wordt de algemene ledenvergadering gehouden. We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen.


Algemene Ledenvergadering
IJsclub De Eendracht
Geesterenseweg 11, Vriezenveen
Maandag 27 februari 2023.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

-          Opening

-          Notulen jaarvergadering 2022

-          Jaarverslag penningmeester

-          Verslag kascommissie

-          Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar: Jan Waayman, Rick Wichers en Rudy Oude Luttikhuis.)

-          Rondvraag

-          Sluiting

Deel dit artikel
Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2024

Maandag 26 februari wordt de algemene ledenvergadering gehouden. We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen.‍
Verhuur

De ijsbaan is open!

Donderdag 10 januari gaat de ijsbaan open. Het heeft hard gevroren waardoor de ijsbaan helemaal dichtgevroren is. De mensen komen uit heel het land om op onze mooie baan te rijden.