Algemene Ledenvergadering 2023

Aankomende maandag wordt de algemene ledenvergadering gehouden. We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen.‍
14.12.2022
Deel dit artikel

Aankomende maandag wordt de algemene ledenvergadering gehouden. We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen.


Algemene Ledenvergadering
IJsclub De Eendracht
Geesterenseweg 11, Vriezenveen
Maandag 27 februari 2023.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

-          Opening

-          Notulen jaarvergadering 2022

-          Jaarverslag penningmeester

-          Verslag kascommissie

-          Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar: Jan Waayman, Rick Wichers en Rudy Oude Luttikhuis.)

-          Rondvraag

-          Sluiting

Deel dit artikel

Bijzondere Zonnedag ‘op de ijsbaan’

De afdelingen Aadorp, Vriezenveen en Westerhaar van de Zonnebloem vieren op woensdag 13 september het 60-jarig bestaan.
Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2023

Aankomende maandag wordt de algemene ledenvergadering gehouden. We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen.‍
Evenementen

14 juli Harmonie optreden

14 juli 2023 komt de harmonie op ons terrein voor een mooi buitenconcert.