Over ons

Bestuur

Het bestuur van ijsclub de Eendracht.

Historie

Geschiedenis van de ijsclub “Eendracht”

Het was in het laatste jaar van de 19e eeuw -1899- dat ijsclub “Eendracht” voor het Oosteinde en De Pollen werd opgericht. In die dagen was er gelegenheid genoeg om de schaatssport te beoefenen. Zo kon men `s winters aan de dorpsstraat en de Geesterenseweg de schaatsen onderbinden en zo naar Almelo rijden. Toch waren er verscheidene mensen op het Oosteinde en in De Pollen van mening, dat er een vereniging moest komen en zo gebeurde het dat in het najaar van 1899 een aantal mensen bijeen kwamen in de openbare lagere school op het Oosteinde. De leiding had de heer J.H. Bolk, het hoofd van deze school. Aanwezig waren onder meer de heren J. W. Wiltvank, Hospers., Kunst, A. Letteboer en A. Webbink.

Een vereniging werd opgericht. Deze kreeg de naam ijsclub “Eendracht”, met een locatie in de Weitemanslanden.

Ontginning

Echter, toen in de jaren rond 1930 (de crisisjaren) de Weitemanslanden werden ontgonnen, werkten hier werkelozen uit Rotterdam en Den Haag en bleef alleen de Kooiplas onaangetast. Dhr J.W. Snijders uit Delden werd eigenaar hiervan en de heer G. Drenthen werd beheerder over dit gebied van ongeveer 25 hectare. Met toestemming van de heer Snijders mocht ijsclub “Eendracht” zijn activiteiten voortzetten op de Kooiplas. Door de ontginning en de drooglegging van de Weitemanslanden had ook de Kooiplas na enkele jaren niet meer voldoende water en groeide daardoor al spoedig dicht, hetgeen betekende dat het schaatsen hier tot het verleden behoorde.

Aanleg ijsbaan Geesterenseweg 11

Het gebeurde op 28 november 1938 dat door de Graaf van Almelo 2 percelen werden verkocht. Het ene lag ten zuiden en het andere ten noorden van de Geesterenseweg. Na veel beraad werd het stuk grond zodanig uitgeruild dat de totale locatie aan de noordkant van de Geesterenseweg kwam te liggen. Na een deel afgegraven te hebben, begon het op een ijsbaan te lijken. De baan werd in 1939 van licht voorzien. Ook de eerste geluidsinstallatie werd toen geplaatst.

De ruilverkaveling in 1960 gaf niet alleen voor de boeren in de omgeving verbetering, maar ook voor de ijsclub. De benodigde grond om een bosrand te creëren rond de baan, kwam uit gronddonaties van mensen van het Oosteinde en uit De Pollen. Zij stonden 1 are of meer af ten behoeve van de ijsclub. Zo kreeg de ijsbaan zijn gezicht.

Door de jaren heen werden dan ook vele wedstrijden verreden. Van heinde en ver kwamen de rijders naar de ijsclub om zich te meten met elkaar.Zo kwam er ook een kleine kantine met een beheerderwoning.

Het ontstaan van de skeelerbaan

Terwijl in 1986 de kantine werd verbouwd en vergroot, werd de beheerderwoning ook gerenoveerd. Over het multifunctioneel karakter van de accommodatie werd ook verder nagedacht .In 1987 werd dan ook een grootse beslissing genomen tot het aanleggen van een 400 meter skeelerbaan. De eerste skeelerbaan van wedstrijdformaat in Nederland. Na veel graafwerk werd de eerste laag asfalt gelegd op 17 juli. Een dag later, op 18 juli, werd de eerste wedstrijd, een marathon, verreden. Het hoogtepunt waren de werlduurrecords van Evert van Benthem en Tineke Hoogendijk, Waarbij zij in het Guiness Book of Records werden vermeld.

In 1989 werd een compleet nieuwe verlichting aangelegd, waarbij de hoogte van de lampen op 12 meter kwam. Hierdoor kwam er een betere lichtverdeling op de baan, die voldeed aan de huidige eisen. Ook asfalt heeft na jaren dienstdoen soms vervanging en/of onderhoud nodig. Dit had tot resultaat dat in 2002 de toplaag vernieuwd is met een moderne versie, welke nog sneller blijkt te zijn. Hierdoor is de baan weer toekomstbestendig en kan ze weer jaren mee. Ook de kleedkamers/doucheruimtes zijn aangepast. Zo is in 1995 het multifunctionele gebruik van de accommodatie “IJsclub Eendracht” een begrip geworden voor de skeeler- en schaatswereld in Nederland.

De huidige gebruikers van de locatie zijn:

- Skeelerclub Twenterand

- Biljartvereniging

- Trainingsgroepen en recreatierijders

Tot slot

Om 100 jaar ijsclub “Eendracht” in een heel kort tijdsbestek samen te vatten is erg lastig. Er is veel gebeurd in 100 jaar. Begonnen met een krulschaats en thans de klapschaats of skeeler geeft weer wat de veranderingen in die 100 jaar zijn geweest. Veel vrijwilligers werkten samen om de club in stand te houden en nog zijn steeds zijn het die vrijwilligers de pijlers waarop de club kan bouwen. De sponsoren geven ons hierbij een goede financiële ondersteuning, zodat wij met een positieve visie de volgende 100 jaar in kunnen.