Agenda

03-02-2020
Algemene ledenvergadering 2020
Algemene Ledenvergadering 2020 Maandag 3 februari 2020Geesterenseweg 11Aanvang 20.00 uur   AGENDA   - OPENING   - NOTULEN JAARVERGADERING 4 FEBRUARI 2019   - JAARVERSLAG PENNINGMEESTER   - VERSLAG KASCOMMISSIE   - BESTUURSVERKIEZING / AFTREDEND EN HERKIESBAAR   - RONDVRAAG   - SLUITING   Bestuur IJsclub...
Lees verder
home 
nieuws 
agenda 
fotoalbum 
historie 
bestuur 
gastenboek 
sponsoren 
links 
clubinfo